Sảnh đón khách sang trọng  Trung tâm thương mại  Hồ bơi tràn  Công viên cây xanh  Khu vui chơi trẻ em  Phòng sinh hoạt cộng đồng

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

ĐỢT THỜI GIAN DỰ KIẾN

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

TỶ LỆ
1 5/2020 Ký thỏa thuận đặt cọc 20%
2 12/2020 Ký hợp đồng mua bán 30%
3 13/2/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 3 6%
4 30/3/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 6 2%
5 14/5/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 9 2%
6 26/6/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 12 2%
7 12/8/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 15 2%
8 26/9/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 18 2%
9 10/11/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 21 2%
10 25/12/2021 Ngay khi công trình bắt đầu cất nóc 2%
11 Quý 2/2022 Ngay khi nhận thông báo bàn giao 25%
12   Ngay khi thông báo lập thủ tục cấp GCNQSD 5%
  TỔNG CỘNG 100%  

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

ĐỢT THỜI GIAN DỰ KIẾN

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

TỶ LỆ
1 5/2020 Ký thỏa thuận đặt cọc 20%
2 12/2020 Ký hợp đồng mua bán 50%
3 13/2/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 3 0%
4 30/3/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 6 0%
5 14/5/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 9 0%
6 26/6/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 12 0%
7 12/8/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 15 0%
8 26/9/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 18 0%
9 10/11/2021 Ngay khi công trình đổ bê tông sàn tầng 21 0%
10 25/12/2021 Ngay khi công trình bắt đầu cất nóc 0%
11 Quý 2/2022 Ngay khi nhận thông báo bàn giao 25%
12   Ngay khi thông báo lập thủ tục cấp GCNQSD 5%
  TỔNG CỘNG 100%